Skip to content

Ysgolion Cymru

CU6A3013.jpg

Mae Cymdeithas Athletau Ysgolion Cymru’n trefnu cyfleoedd cystadlu Traws Gwlad a Thrac a Maes i ddisgyblion ysgolion uwchradd ledled Cymru. Mae’r ysgolion yn rhan ganolog o ymrwymiad Athletau Cymru i ddod ag athletau i gyrraedd pawb. Cynigir cyfleoedd i staff addysgu ac i ddisgyblion sy’n cychwyn ar eu siwrnai yn y maes athletau. Ar lefel Ysgol Uwchradd, caiff athrawon a disgyblion gyfle i ddatblygu yn y maes – drwy fentrau allweddol, cystadlaethau neu gyrsiau addysgol ffurfiol.

 

Mae Ysgolion Cymru wedi eu rhannu’n 8 Rhanbarth gyda nifer o Awdurdodau Lleol ym mhob rhanbarth fel y dangosir isod:

Rhanbarth WSAA

Awdurdodau Lleol Cymru

E-bost cyswllt

Eryri

Conwy, Gwynedd, Môn

eryrischools@ws-aa.org

De Ddwyrain Cymru

Dinbych, y Fflint, Wrecsam

neschools@ws-aa.org

Powys

Powys

powysschools@ws-aa.org

Dyfed

Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro

dyfedschools@ws-aa.org

Afan Nedd Tawe

Castell Nedd a Phort Talbot, Abertawe

antschools@ws-aa.org

Cymoedd Morgannwg

Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf

gvschools@ws-aa.org

Caerdydd a’r Fro

Caerdydd, Bro Morgannwg

cvschools@ws-aa.org

De Ddwyrain Cymru

Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen

seschools@ws-aa.org

Strwythur Cystadlu (Trac a Maes a Thraws Gwlad)

Lefel 4 – Tîm Cymru’n cystadlu ar lefel ryngwladol

Lefel 3 – Timau Rhanbarthol mewn Pencampwriaethau Cenedlaethol

Lefel 2 – Timau Awdurdodau Lleol yn cystadlu mewn Pencampwriaethau Rhanbarthol

Lefel 1 – Timau ysgolion mewn Pencampwriaethau Awdurdodau Lleol

 

Cystadlaethau ysgolion presennol